JKA Sweden ny logoLogo Japan Karate Association

Start JKA Sweden Japan Karate Association Karate-Do Kontakt Översikt

Sök

Visste du att...

Inom JKA Sweden är det vanligast att man graderar sig varje termin. Terminen är oftast på fyra månader.

Översikt