JKA Sweden ny logoLogo Japan Karate Association

Start JKA Sweden Japan Karate Association Karate-Do Kontakt Översikt
Historik JKA Mästarna Niju Kun JKA Globalt

Sök

Visste du att...

Karate är ursprungligen en speciell stridsmetod och
självförsvarssystem utan vapen med månghundraårig historia. Karaten är uppbyggd på att använda hela kroppen där slag, blockeringar och sparkar utgör grunden.

Historik JKA

Viktiga årtal inom Japan Karate Association och Shotokan karate.

1868
Gichin Funakoshi föddes i Shuri, Okinawa.

1879
Gichin Funakoshi börjar träna "tode" (Okinawa-te) under Yasutsune Azato och Yasutsune Itosu.

1902
Gichin Funakoshi ger sin första formella offentliga demonstration för Shintaro Ogawa, Commissioner of Schools for Kagoshima Prefecture.

1903
Gichin Funakoshi introducerar det första karateprogrammet i de offentliga skolorna vid Men's Normal School i Shuri och Prefectural Daiichi Middle School.

1906
Gichin Funakoshi leder den första organiserade allmänna uppvisning av Karate över hela Okinawa.

1914 - 1915
Gichin Funakoshi leder en grupp karatemästare i hundratals organiserade
uppvisningar av karate över hela Okinawa.

1917
Gichin Funakoshi uppträder med sin första karate uppvisning i Japan vid Butokuden i Kyoto.

1921 (6 mars)
Gichin Funakoshi och tio elever har en karateuppvisning för påhälsande Kronprinsen av Japan i Stora Hallen i Shuri Slottet.

1922 (april)
Efter att ha blivit inbjuden av Utbildningsministern, har Gichin Funakoshi en karateuppvisning vid "Women's Higher Normal School" i Tokyo.

1922
Gichin Funakoshi börjar med den första organiserade karateutbildning i Japan för "Tabata Poplar Club."

1923
Gichin Funakoshi skriver sin första karatebok "Ryukyu Kempo:Tode," publicerad av Bukyo-sha.

1924
Första Japanska College karateklubb etablerad av Gichin Funakoshi vid Keio Universitetet.

1925
Gichin Funakoshi publicerar "Rentan Goshin Karatejutsu ("Stärkande av viljekraft och självförsvar genom karatetekniker.")

1928 (20 mars)
Gichin Funakoshi står för en karateuppvisning för det Kejserliga Hushållet i Sainei-kan Hallen på det Kejserliga Palatsets marker.

1933
"Kihon kumite" (basic sparring) introduceras.

1934
"Jyu-ippon kumite" (semi-fri, ett steg sparring) introduceras.

1935
"Jyu kumite" (fri sparring) introduceras.

1936
Gichin Funakoshi publicerar "Karate-do Kyohan" (The Master Text of Karate-do) och ändrar kallagrafin för (kara) från "Chinese" till "tom".

1937 (November)
Första allmänna sparring-uppvisning ges vid Tokyo Civic Center.

1938 (Januari)
Den första fristående karate dojon i Japan öppnas av Funakoshis studenter och får namnet "Shotokan".

1945
Shotokan dojon förstörs i en luftattack.

1948 (Maj)
"Nihon Karate Kyo Kai" (Japan Karate Association) bildas officiellt med Gichin Funakoshi som "Chief Instructor Emeritus" och Masatoshi Nakayama som "Technical Director".

1949-51
Uppvisning varje vecka i martial arts ges vid Amerikanska luftbaser i Östern. Karategruppen leds av Masatoshi Nakayama.

1955 (April)
Japan Karate Association ansluts som en utbildningsavdelning under Utbildningsministeriet och öppnar sin första dojo vid Yotsuya, Tokyo.

1956 (Augusti)
Första officiella tävlingsreglerna publiceras av JKA.

1957 (26 April)
Gichin Funakoshis bortgång i Tokyo.

1957 (Juni)
Första "All Japan Karate-do Championship" hålles vid Tokyo Metropolitan Gymnasium.

1957 (November)
Första "All Japan Collegiate Karate Tournament" hålles vid Tokyo Metropolitan Gymnasium.

1960
Hidetaka Nishiyama (med Richard C. Brown) publicerar den första omfattande karate textboken på engelska språket, "Karate: The Art of 'Empty-hand' Fighting."

1961 (Maj)
Teruyuki Okazaki anländer till Philadelphia som den första JKA instruktören i USA.

1961
All-American Karate Federation grundas i Los Angeles av Hidetaka Nishiyama.

1963
Shojiro Sugiyama anländer till Chicago som första JKA instruktör i Mellanvästern, USA.

1964
Ted Hedlund börjar träna för Shijiro Sugiyama i Chicago.

1966
Nels J. Johnson börjar ta privatlektioner för Ted Hedlund i Shojiro Sugiyama's Dojo.

1970
Ted Hedlund (2:a dan JKA) börjar undervisa JKA Karate-Do i Sverige vid GAK Enighet i Malmö med hjälp av en stor donation från Nels. J. Johnson.

1987 (April)
Masatoshi Nakayamas bortgång i Tokyo.